Vijeće učenika 2022/2023

VIJEĆE UČENIKA
2022 / 2023. šk. god.
Predsjednik Vijeća učenika: Alem Ališić III 5
Zamjenik predsjednice Vijeća učenika: Amir Sarajlić II 6
Sekretar Vijeća učenika: Sara Bučan II 3
I 1 Ibrahim Latifović
I 2 Jasmin Ahmetspahić i Kabir Ćatović
I 3 Merjem Džananović
I 4 Emina Ičindić i Emin Điho
I 5 Ahmed Avdagić i Ajsel Agić
I 6 Ismar Škamo i Zejneba Bitinović
II 1 Ernad Alap
II 2 Ema Ličina
II 3 Sara Bučan, Larisa Kordić i Ernad Hodžić
II 4 Emrah Omerović
II 5 Faris Dudo
II 6 Amir Sarajlić
III 1 Mirza Memić
III 2 Anes Sirćo i Ali Bekto
III 3 Sajra Priganica i Meliha Valjevac
III 4 Armin Mešić i Zejnd Mešanović
III 5 Alem Ališić
III 6 Eldin Ratković
IV 1 Mensur Hasanbehgović, Muhamed Beganović i Vedad Grbo
IV 2 Adisa Pleho
IV 3 Emina Kustura