Vijeće roditelja 2022/2023

VIJEĆE  RODITELJA
2022 / 2023. šk. god.

I -1 Ćurevac Ervina | Nevesinjac Mirzet
I -2 Hodžić Samir
I -3 Bećirović Adisa | Čičić Selma
I -4 Palalija Vejsil | Čuhara Alma
I -5 Sanja Papo-Kulić | Ajanović Amela
I-6 Škamo Fatima
II-1 Žuga Selver
II-2 Sabina Musić | Armina Tutundžić
II-3 Kumro Azra | Šišić Minela
II-4 Salman Almir | Milić Hamdija
II-5 Bašić Elvir
II-6 Sirovina Ajsela | Delić Lejla,
III-1 Memić Azema | Arslani Emina
III-2 Kovačević Elma | Šetkić Elvira
III-3 Šejla Branković- Merdžo
III-4 Muhić Amer
III-5 Ališić Sanela | Uzunović Samida
III-6 Pezo Adisa
IV-1 Edina Šabić
IV-2 Pašović Emina Adilović
IV-3 Šejla Muratović
IV-4 Tanović Muzafera