Uposlenici

UPOSLENICI
NASTAVNIČKO VIJEĆE
1. Radončić Fikret mr.sci.- Direktor
2. Duraković Amrudin pomoćnik Direktora
3. Emina Džuho Pedagog
4. Savić Ines Psiholog
5. Alić Jasminka prof.Stručno-teorijske nastave
6. Bećić-Osmanbegović Azra Prof.Ekonomike i organizacije poslovanja
7. Berbić Amina prof.Matematike
8. Bijedić Adisa prof.Matematike
9. Borovac Sabina prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
10. Bučan Ades nastavnik Praktične nastave
11. Dacić Sabina prof.Informatike
12. Đonlagić Aida prof.Stručno-teorijske nastave
13. Emirhafizović Mirsad Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
14. Fazlić Munib Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
15. Hadžimuratović Elmir nastavnik Praktične nastave
16. Hadrović-Zukić Dženana prof.Stručno-teorijske nastave
17. Hebibović Dženan Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
18. Hrnjadović Jadranka prof.Engleskog jezika
19. Hrustanović Nejra prof.Stručno-teorijske nastave
20. Hurić Muhamed prof.Stručno-teorijske nastave
21. Huseinbegović Edin prof.Stručno-teorijske nastave
22. Huseinović Zinaida prof.Engleskog jezika
23. Jabandžić Ernad prof.Stručno-teorijske nastave
24. Jarkoč Anela prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
25. Leka Merima prof.Vjeronauke
26. Ljuca Almina prof.Stručno-teorijske nastave
27. Madeško Mirsad prof.Stručno-teorijske nastave
28. Mahmutović Sabaheta Prof.Fizike
29. Mehić Azra prof.Stručno-teorijske nastave
30. Memić Sabina prof.Stručno-teorijske nastave
31. Mraović Maca prof.Matematike
32. Muhović Juso prof.Demokratije i ljudskih prava i Hemija/Kemija
33. Mustafić Mirnesa prof.Stručno-teorijske nastave
34. Nezić Selma prof.Engleskog jezika
35. Nokto Elvir prof.Stručno-teorijske nastave
36. Obarčanin Sanja prof.Matematike
37. Okanović Harisa prof.Stručno-teorijske nastave
38. Penava Mirnesa prof.Stručno-teorijske nastave
39. Pohara Dževad prof.Stručno-teorijske nastave
40. Ramić Emir Prof.Fizike
41. Ramović-Kalajdžija Selma prof.Informatike
42. Rašidagić-Šljivnjak Amila prof.Stručno-teorijske nastave
43. Šljivo Dženita prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
44. Tole Mirela prof.Stručno-teorijske nastave
45. Tufo Muhamed nastavnik Praktične nastave
46. Turković Mirza prof.Stručno-teorijske nastave
47. Vražalica Altijana prof.Njemačkog jezika
48. Zukanović Nermin prof.Sociologije
49. Zuko Aida prof.Historije

OSTALI ČLANOVI KOLEKTIVA

1. Veljović Hikmeta Sekretar škole, dipl.Pravnik
2. Stjepanović Mirza Samostalni referent za plan i analizu, dipl.ecc.
3. Šahinović Almina Rukovaoc nastavnom tehnikom – programer, dipl.informatičar
4. Bučan Ermina Referent za učenička pitanja, nastavnik razredne nastave
5. Hatidža Maunagić Bibliotekar, dipl.bibliotekar
6. Stjepanović Zoran Domar
7. Šišić Damir Domar/kotlovničar
8. Mahmutović Ismir Dnevni čuvar
9. Pojata Nermin Dnevni čuvar
10. Abaz Sehija Spremačica
11. Avdić Alma Spremačica
12. Prašović Nizama Spremačica
13. Džananović Nihada Spremačica
14. Kovačević Emina spremačica
15. Pilav Sanija spremačica
16. Šabanović Mediha spremačica