Propisi

Ustav

Ustav-Kantona-Sarajevo

Zakoni

Okvirni-Zakon-o-osnovnom-i-srednjem-obrazovanju-u-Bosni-i-Hercegovini

Zakon-o-srednjem-obrazovanju-Kantona-Sarajevo

Zakon-o-izmjeni-zakona-o-srednjem-obrazovanju

Zakon-o-radu-Federacije-BiH

Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-radu

Zakon-o-javnim-nabavkama

Pravilnici

Pedagoški-standardi-i-normativi-za-srednje-obrazovanje-Kantona-Sarajevo

Izmjene-i-dopune-pedagoških-standarda-i-normativa-za-srednje-obrazovanje-u-Kantonu-Sarajevo

Pravilnik-o-vođenju-pedagoške-dokumentacije-i-evidencije-u-srednjoj-školi-i-domu-učenika

Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-pravilnika-o-vođenju-pedagoške-dokumentacije-i-evidencije-u-srednjoj-školi-i-domu-učenika

Pravilnik-o-praćenju-vrednovanju-i-ocjenjivanju-učenika-osnovnih-i-srednjih-škola-u-Kantonu-Sarajevo

Pravilnik-o-sadržaju-i-načinu-polaganja-mature

Pravilnik-o-ishrani-učenika-u-osnovnim-i-srednjim-školama-KS

Pravilnik-o-ekskurzijama-i-izletima

Pravilnik-o-inkluzivnom-obrazovanju

Pravilnik-o-ocjenjivanju-napredovanju-i-sticanju-stručnih-zvanja-odgajatelja-profesora-nastavnika-i-stručnih-saradnika-u-predškolskim-ustanovama-osnovnim-srednjim-školama-i-domovima-učenika

Pravilnik-o-internoj-evaluaciji-znanja-učenika-osnovnih-i-srednjih-škola-i-eksternoj-procjeni-znanja-učenika-osnovnih-škola-Kantona-Sarajevo

Školski akti

Pravilnik-o-radu

Pravila Škole

Pravilnik-o-zastiti-na-radu

KUCNI-RED

ETICKI-KODEKS-ZA-SREDNJE-SKOLE

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u školi

Rješenje o imenovanju lica za prijem i postupanje po prijavama korupcije

Rješenje o imenovanju menadžera integriteta