Kontakt

Elektrotehnička škola za energetiku

Adresa: Zmaja od Bosne br.37, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 611 386
Telefon: +387 33 661 003
FAX: +387 33 655 285
E-mail: noviskre@gmail.com